Hakkımızda

Hakkımızda

ANT HUKUK BÜROSU 2008 yılında Avukat Aysel Tan Uzuner tarafından kurulmuştur. Büromuz yılladır; uzman avukatlar ile ülkemizdeki gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere tüm sektörlerle ilgili tüm hukuki ihtilaflarında ve bireysel ihtilaflarda şahıslara tahkim, dava takibi, hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Hukuk Bürosunun temel çalışma alanı Gayrimenkul Yatırımları, İnşaat Hukuku, Aile ve Miras, İş Hukuku, Kentsel Dönüşüm, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Basın Hukuku İdare Hukuku ve Vergi Hukuku, Ekonomik Suçlar ile ilgili Ceza ile Kamu İhale Hukukudur.

Ant Hukuk Bürosu; tüm çalışma alanlarında gerekli davaların açılması ve açılan davalarda savunmaların üstlenilmesi gibi avukatlık hizmetlerini de vermekte olup Büromuz; hızlı ve etkin biçimde alacakların tahsili ve tazminat davaları konularında da çalışmalar yapmaktadır. Yatırımcılara işyeri ve konut alımı-satımı ile kiralamasında da hukuk danışmanlığı hizmeti veren Büromuz; Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri veya hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve mimari proje sözleşmeleri hazırlanmasında ve gayrimenkul, inşaat ile mimari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda pek çok davayı yürütmektedir.

Ant Hukuk Bürosu; Müvekkil çıkarlarını en üst seviyede gözetmek, sır saklama prensiplerine bağlı kalmak, gizlilik prensiplerine riayet etmek ve müvekkillerinin menfaatleriyle çatışmaya neden olabilecek üçüncü kişileri temsil etmemek konusunda mutlak bir hassasiyet göstermektedir.

Büromuz; Mevzuatı yakından takip ederek uygun ve müvekkil menfaatini en iyi şekilde gözeten çözümleri oluşturmak, söz konusu çözümleri zamanında, doğru şekil ve içerikle sunmak, gereğinde bu çözümleri değişen ihtiyaçlara uygun olarak geliştirmek büromuzun temel ilkelerindendir.

Ant Hukuk Bürosu; İhtiyaç duyulan her konuda uzman kadromuz ile ve sorunun kaynağı alanda uzman kişilerle işbirliği halinde çalışarak, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlamakta, müvekkillerini her türlü adli ve idari merciler nezdinde temsil etmekte ve bu hususlarda müvekkilleri için işlevsel, hızlı, pratik ve avantajlı hukuki çözümler üretmektedir.