Yazar: adalet

Avukata Verilecek Vekaletnamede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Avukata Verilecek Vekaletnamede Nelere Dikkat Edilmelidir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 ve 56. maddeleri ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için bir avukata veya avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Yargı organlarında veya icra dairelerinde iş takibi için avukat veya avukatlar dışındaki kişi veya kişiler lehine çıkartılan vekalet geçerli değildir.

Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

Yurt dışında ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu’na müracaat ederek büromuz adına vekalet çıkartması mümkündür. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekalet çıkartmak için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur.

Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkulün tapu kayıtlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün imar durumunun bağlı bulunduğu Belediyeden araştırılması gerekmektedir.

Konut satış projelerinden veya arsa payı kat karşılığı yapılan bir inşaattan gayrimenkul alınacak ise,

Müteahhit firma ile akdedilen kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ve arsa payı kat karşılığı sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelenmeli, bu konuda uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır.